• eutopia
 • eutopia
 • eutopia
 • eutopia

Η EURICOM HELLAS με έδρα την Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, επιθυμεί να προσλάβει ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

Προφίλ Υποψηφίου

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου ΑΕΙ – ΤΕΙ
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 ετών σε έργα αυτοματισμών βιομηχανικών και λοιπών εγκαταστάσεων
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 • Άριστη γνώση λειτουργικών συστημάτων Windows και εφαρμογών MS Office.
 • Ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού εργασιών
 • Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα
 • Υπευθυνότητα

Παροχές Εταιρείας

 • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Για αποστολή βιογραφικών: info@euricom.gr

Επικοινωνία

 • Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
 • F. +30 2310 794 933

EURICOM © 2021. All Rights Reserved.

DWHITE PRODUCTION