Εσοδεία

Κάθε χρόνο στα τέλη Σεπτεμβρίου ξεκινάμε να συλλέγουμε την νέα σοδειά εξετάζοντας προσεκτικά πληθώρα δειγμάτων από όλες τις ποικιλίες ρυζιού που καλλιεργούνται στην Ελλάδα, μέχρι να καταλήξουμε σε αυτά που πληρούν τις ποιοτικές προδιαγραφές και δίνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα για το κάθε δείγμα μας. Η δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας με τις ομάδες παραγώγων που έχει αναπτύξει η Euricom Hellas, εξασφαλίζει τα απαιτούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά και την προέλευση της πρώτης ύλης.

Ξήρανση και Αποθήκευση Α’ύλης

Η ξήρανση της πρώτης ύλης πραγματοποιείται από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό σε εγκαταστάσεις της εταιρείας μας. Η διαδικασία της ξήρανσης είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς συμβάλλει στην διατήρηση και στην περαιτέρω επεξεργασία του αναποφλοίωτου ρυζιού. Στην συνέχεια το αναποφλοίωτο ρύζι αποθηκεύεται και διατηρείται στα σιλό αποθήκευσης στα οποία πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι εξασφαλίζοντας την ποιότητα.

Μύλος

Ο Μύλος της Euricom Hellas είναι ο μεγαλύτερος ορυζόμυλος στην Ελλάδα, με παραγωγική δυναμικότητα 500 τόνων ημερησίως. Ο σύγχρονος εξοπλισμός και η συνεχή προσαρμογή στις διαρκώς μεταβαλλόμενες εξελίξεις του κλάδου αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας του μύλου. Παράλληλα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων και ιδιαίτερη μέριμνα για την ασφάλεια εργαζομένων στους χώρους εργασίας.

Ποιοτικός Έλεγχος

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων, ακολουθούμε ολοκληρωμένο σύστημα ποιοτικού ελέγχου κατά τα διεθνή πρότυπα. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό ελέγχει την παραγωγή σε όλα τα στάδια, ενώ παράλληλα γίνεται καθημερινός έλεγχος των παραγόμενων ειδών. Στόχος των αυστηρών προδιαγραφών και εντατικών ελέγχων, είναι να εξασφαλιστεί η υγιεινή και η ασφάλεια του καταναλωτή αλλά και η ποιότητα στη γεύση.

Συσκευασία

Όλοι οι πελάτες μας έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν είδος ρυζιού από την συλλογή μας και να συσκευαστεί σύμφωνα με τις ανάγκες τους και τις προδιαγραφές που θα μας υποδείξουν. Το παραγόμενο προϊόν αποθηκεύεται σε συγκεκριμένα σιλό τελικού προϊόντος και συσκευάζεται άμεσα είτε σε χύδην συσκευασίες big bag και σακιών είτε σε τυποποιημένη μορφή, τετράγωνης και εύκαμπτης συσκευασίας.

Πριν από την έναρξη συσκευασίας κάθε παρτίδας προϊόντος και κατά την διάρκεια της συσκευασίας πραγματοποιείται ποιοτικός έλεγχος και παράλληλα γίνεται χρήση εξαιρετικά ευαίσθητων ανιχνευτών μετάλλων.

Αποθήκευση & Διαχείριση Τελικού Προϊόντος

Οι αποθηκευτικοί μας χώροι είναι εξοπλισμένοι με σύγχρονες μονάδες φόρτωσης και αποθήκευσης ενώ παράλληλα υποστηρίζονται από ολοκληρωμένο λογισμικό πρόγραμμα διαχείρισης. Η χωρητικότητα των αποθηκευτικών μας χώρων και η ορθή διαχείριση του τελικού προϊόντος εγγυάται την ικανότητα μας να παραδίδουμε με συνέπεια και ευελιξία στους πελάτες μας, όλο το χρόνο.

Εσοδεία

Κάθε χρόνο στα τέλη Σεπτεμβρίου ξεκινάμε να συλλέγουμε την νέα σοδειά εξετάζοντας προσεκτικά πληθώρα δειγμάτων από όλες τις ποικιλίες ρυζιού που καλλιεργούνται στην Ελλάδα, μέχρι να καταλήξουμε σε αυτά που πληρούν τις ποιοτικές προδιαγραφές και δίνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα για το κάθε δείγμα μας. Η δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας με τις ομάδες παραγώγων που έχει αναπτύξει η Euricom Hellas, εξασφαλίζει τα απαιτούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά και την προέλευση της πρώτης ύλης.

Ξήρανση και Αποθήκευση Α’ύλης

Η ξήρανση της πρώτης ύλης πραγματοποιείται από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό σε εγκαταστάσεις της εταιρείας μας. Η διαδικασία της ξήρανσης είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς συμβάλλει στην διατήρηση και στην περαιτέρω επεξεργασία του αναποφλοίωτου ρυζιού. Στην συνέχεια το αναποφλοίωτο ρύζι αποθηκεύεται και διατηρείται στα σιλό αποθήκευσης στα οποία πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι εξασφαλίζοντας την ποιότητα.

Μύλος

Ο Μύλος της Euricom Hellas είναι ο μεγαλύτερος ορυζόμυλος στην Ελλάδα, με παραγωγική δυναμικότητα 500 τόνων ημερησίως. Ο σύγχρονος εξοπλισμός και η συνεχή προσαρμογή στις διαρκώς μεταβαλλόμενες εξελίξεις του κλάδου αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας του μύλου. Παράλληλα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων και ιδιαίτερη μέριμνα για την ασφάλεια εργαζομένων στους χώρους εργασίας.

Ποιοτικός Έλεγχος

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων, ακολουθούμε ολοκληρωμένο σύστημα ποιοτικού ελέγχου κατά τα διεθνή πρότυπα. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό ελέγχει την παραγωγή σε όλα τα στάδια, ενώ παράλληλα γίνεται καθημερινός έλεγχος των παραγόμενων ειδών. Στόχος των αυστηρών προδιαγραφών και εντατικών ελέγχων, είναι να εξασφαλιστεί η υγιεινή και η ασφάλεια του καταναλωτή αλλά και η ποιότητα στη γεύση.

Συσκευασία

Όλοι οι πελάτες μας έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν είδος ρυζιού από την συλλογή μας και να συσκευαστεί σύμφωνα με τις ανάγκες τους και τις προδιαγραφές που θα μας υποδείξουν. Το παραγόμενο προϊόν αποθηκεύεται σε συγκεκριμένα σιλό τελικού προϊόντος και συσκευάζεται άμεσα είτε σε χύδην συσκευασίες big bag και σακιών είτε σε τυποποιημένη μορφή, τετράγωνης και εύκαμπτης συσκευασίας.

Πριν από την έναρξη συσκευασίας κάθε παρτίδας προϊόντος και κατά την διάρκεια της συσκευασίας πραγματοποιείται ποιοτικός έλεγχος και παράλληλα γίνεται χρήση εξαιρετικά ευαίσθητων ανιχνευτών μετάλλων.

Αποθήκευση & Διαχείριση Τελικού Προϊόντος

Οι αποθηκευτικοί μας χώροι είναι εξοπλισμένοι με σύγχρονες μονάδες φόρτωσης και αποθήκευσης ενώ παράλληλα υποστηρίζονται από ολοκληρωμένο λογισμικό πρόγραμμα διαχείρισης. Η χωρητικότητα των αποθηκευτικών μας χώρων και η ορθή διαχείριση του τελικού προϊόντος εγγυάται την ικανότητα μας να παραδίδουμε με συνέπεια και ευελιξία στους πελάτες μας, όλο το χρόνο.