• euricom
  • euricom
  • euricom
  • euricom

Συσκευασία

Στη Euricom Hellas, έχουμε την δυνατότητα να συσκευάσουμε την συλλογή των Ρυζιών μας, σε μια ποικιλία συσκευασιών ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Μεγάσακοι

1000 kg

Σακιά

15 kg  •  20 kg  •  25 kg  •  30 kg  •  50 kg

Εύκαμπτη Συσκευασία

500 gr  •  1000 gr  •  5000 gr

Τετράγωνη Συσκευασία

500 gr  •  1000 gr  •  2000 gr  •  2500 gr

Μεγάσακοι

1000 kg

Σακιά

15 kg  •  20 kg  •  25 kg  •  30 kg  •  50 kg

Εύκαμπτη Συσκευασία

500 gr  •  1000 gr  •  5000 gr

Τετράγωνη Συσκευασία

500 gr  •  1000 gr  •  2000 gr  •  2500 gr